21 می 2024 ساعت 20:21:27
هر گرم طلا 18 عیار
۳,۳۵۵,۴۲۰
تومان
مظنه طلا 18 عیار
۱۴,۵۴۰,۰۰۰
تومان
ربع سکه
۱۵,۰۰۰,۰۰۰
تومان
نیم سکه
۲۳,۰۰۰,۰۰۰
تومان
سکه امامی
۴۰,۳۰۰,۰۰۰
تومان
سکه بهار آزادی
۳۷,۰۰۰,۰۰۰
تومان