شعبه اول
  • آدرس: اصفهان - مبارکه - خیابان شهدای جعفرزاده
  • تلفن تماس: 03152404817
  • ساعت کاری: 10 تا 13 - 17 تا 21
شعبه دوم
  • آدرس: اصفهان - خیابان چهارباغ بالا - مرکز خرید فیروزه - طبقه دوم
  • تلفن تماس: 09999934829
  • ساعت کاری: 10 تا 22